Pois muutto

Asunto tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Irtisanominen tehdään irtisanomislomaketta käyttäen. Vuokralaisen tulee omakätisesti allekirjoittaa lomake. Irtisanomisen voi tehdä myös toimistollamme.

Irtisanomislomake (PDF)